Eindejaarsbrief 2017 van Huub Hendrix

Beste Toortsdragers,

De jaren gaan steeds sneller voorbij. De literatuur heeft daar verschillende (elkaar versterkende) verklaringen voor.  Als dat voor mij als jongerejaars dispuutslid al begint te gelden, moet ik opschieten met deze eindejaarsmail voordat jullie denken dat 2018 ook al voorbij is.  Ik wens iedereen en je geliefden een goed jaar, met zoveel mogelijk gezondheid en geluk.

In 2017 overleden twee van onze dispuutsgenoten. Fried Colen op 6 februari en Frans Giezen op 9 april. Op 28 juni overleed ook Sefa, weduwe van Frans van Welie.

Zoals gebruikelijk stuur ik weer de bijgewerkte namen- en adreslijst mee. En het overzicht van de stand van zaken van de contributies. Omdat de uitgaven in 2017 zich beperkten tot het abonnement voor de website is het saldo behoorlijk en stel ik voor dat we de bijdragen voorlopig tot en met 2018 beperken. Als er weer algemene middelen nodig zijn zal ik me melden. Daarom het verzoek eventuele achterstanden tot en met 2018 aan te vullen. Degenen die na 2018 nog krediet hebben, kunnen dat als zij willen uit de kas terugkrijgen. Laat maar weten als je dat wil.

Ook als bijlage  een aardig artikel over de Anita bar uit het blad “Mariken”, voor bewoners van de benedenstad en het stadscentrum. Dat stuurde Huub de Jonge, bevriend Baldr lid, mij toe.

En natuurlijk ook weer enkele stichtelijke teksten. Een gedicht uit de serie muurgedichten in Leiden en omstreken. Dit keer van Jan Wolkers, die tien jaar geleden overleed.

De tweede tekst leverde Jan Schillings aan. Hij is in het Engels geschreven door Henri Nouwen. Waarbij Jan, die een van zijn boeken recent las, opmerkte: “Schrijven kon Nouwen zeker, maar hier in Holland kunnen we zijn vroomheid niet meer aan.”

Recently, on looking into a mirror, I was struck by how much I look like my dad. Looking at my own features, I suddenly saw the man whom I had seen when I was twenty-seven years old: the man I had admired as well as criticized, loved as well as feared. Much of my energy had been invested in finding my own self in the face of this person, and many of my questions  about who I was and who I was to become had been shaped by being the son of this man.
As I suddenly saw this man appearing in the mirror, I was overcome with the awareness that all the differences I had been aware of during my lifetime seemed so small compared with the similarities. As with a shock, I realized that I was indeed heir, successor, the one who is admired, feared, praised, and misunderstood by others, as my dad was by me.

Uit: The return of the prodigal son, 1992, Henri J.M. Nouwen (1932-1996)

Ama et fac quod vis,

Huub

2017 is begonnen

Groepsfoto viering 14e Lustrum dispuut De Toorts, 28 september 2016 op de trappen voor De Gelagkamer aan de Waalkade in Nijmegen

Twee gebeurtenissen markeren het Toortsjaar in 2016. Op 20 maart overleed Theo Jansen op de Haar op 83 jarige leeftijd. Hij is lang ziek geweest.

De andere is de viering van het 14de Lustrum op 28 Toortsleden. 20 Toortsleden, één bijzonder lid en 11 begeleiders kwamen naar De Gelagkamer aan de Waalkade om daar aan deel te nemen.  Marcel van Kalmthout, Frans Mikx en Gerlach Pieters hadden prachtig weer geregeld en een mooi programma gemaakt. De foto’s die Arnold Crébolder van deze mooie dag maakte vind u elders op de website.

Verder treft u een nieuw hoofdstukje aan: de adressen van de Toortsdragers en de financiële positie aan het einde van 2016. U gaat daarvoor naar de rubriek “Toorts intern”.  Het wachtwoord waarmee deze gegevens zijn beschermd voor buitenstaanders, staat in de mail die u werd toegezonden.

En zou het niet mooi zijn als er weer nieuw berichten, foto’s en verhalen kunnen worden toegevoegd?

De bedienaar van uw website groet u en wenst u alle goeds in 2017.

 

 

 

 

Eindejaar 2015: de website is weer aangevuld!

De Toorts website is weer uitgebreid.  De belangrijkste aanvulling is een selectie van de documenten uit het Toortsarchief, die u via het kopje met dezelfde naam hierboven kunt bereiken.  Verder is er een link naar een YouTube filmpje van een gesprek over Esperanto tussen Jan Schillings, Coen Beeker en Pierre Coehorst toegevoegd aan  Verhalen/Pierre Coehorst en Verhalen/Jan Schillings. Ook op Foto’s en documenten is het een en ander toegevoegd, niet in het minst een scan van “Het Laatste Loodje”, een prachtig geschrift van 12 september 1975 ter gelegenheid van het afstuderen van Marcel van Kalmthout.  Commentaar en aanvullingen zijn altijd welkom bij huubhendrix@ziggo.nl