Is driemaal scheepsrecht?

Dit is de derde poging om een website in te richten over het wel en wee van de Toorts. Of eigenlijk meer een bewaarplaats van wat er over ons dispuut nog bijeen te sprokkelen is. Het goede van een website is dat die geduldig is, bijna onuitputtelijke

hoeveelheden informatie kan bevatten, doorzocht kan worden en op elk moment eenvoudig aangevuld en aangepast kan worden. En dat alles wat er ooit in is gezet ook nog eens voor iedereen met een paar tikjes op de toetsen van een laptop of een tablet  bereikbaar is.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat al die lokkende vooruitzichten ook waargemaakt zullen worden voor dispuutdetoorts1946.nl toont de moeizame omgang met de eerdere sites die door Frans Mikx en Coen Beeker werden gelanceerd. Veel van wat daar op staat heb ik hier overgenomen, ingedeeld in nieuwe hoofdstukken maar er ook het een en ander aan toegevoegd.

Omdat ik deze eerste versie in het geniep voorbereidde moet er nog veel meer materiaal beschikbaar zijn. Aanvullingen zijn welkom: mail ze naar huubhendrix@ziggo.nl of als ze op papier staan per post naar Huub Hendrix, Morssingel 115, 2312 ET Leiden. Dan scan ik alles en stuur het papier terug.