Eindejaar 2015: de website is weer aangevuld!

De Toorts website is weer uitgebreid.  De belangrijkste aanvulling is een selectie van de documenten uit het Toortsarchief, die u via het kopje met dezelfde naam hierboven kunt bereiken.  Verder is er een link naar een YouTube filmpje van een gesprek over Esperanto tussen Jan Schillings, Coen Beeker en Pierre Coehorst toegevoegd aan  Verhalen/Pierre Coehorst en Verhalen/Jan Schillings. Ook op Foto’s en documenten is het een en ander toegevoegd, niet in het minst een scan van “Het Laatste Loodje”, een prachtig geschrift van 12 september 1975 ter gelegenheid van het afstuderen van Marcel van Kalmthout.  Commentaar en aanvullingen zijn altijd welkom bij huubhendrix@ziggo.nl