Kees van Bezooijen

Kees van Bezooijen had gedurende de jaren 1963 t/m 1966 verkering met Jeanne van Breugel met wie hij in 1966 trouwde. Gedurende die periode stuurden zij gemiddeld twee brieven per week naar elkaar. In de brieven van Kees kwamen dikwijls de gebeurtenissen van het Dispuut de Toorts aan de orde. Klik voor  een weergave van 17 bladzijden met teksten uit deze brieven.  Een fotoverslag van het kandidaatsfeest van Kees vind u hier