Pierre Coehorst

Speech op de Graaf van Bylant 28 september 2011

Enkele jaren geleden hebben wij bij prachtig weer ons 13e dispuutlustrum gevierd en wel met een bootreis over de WAAL naar Duitsland (Emmerich)
Tijdens deze bootreis vond ook nog een ouderwetse dispuutsvergadering plaats. Jan Zwetsloot en ik waren de oudst aanwezigen . De voorzitter van de vergadering verzocht Jan en mij plaats te nemen aan de voorzitterstafel. Vervolgens verzocht de voorzitter mij het woord te voeren. Ik schrok even,had niets geprepareerd,maar ja, ik kon geen nee zeggen, ”Afgaan” heette dat vroeger!

En toen mijne heren van dit goede dispuut de Toorts: ik vond de groentijd in mijn studententijd (1949-1954) en daarvoor en een tijdje daarna mensonterend. Vernederend in geestelijk en lichamelijk opzicht. De groentijd heeft vaak aankomende studenten psychisch letsel toegebracht, zelf hebben ze mij straal belachelijk gemaakt voor mijn kennis en liefde voor het Esperanto (kunsttaal). Er heerste in die tijd een uitgesproken liberale mentaliteit ,wars van politiek en samenleving.

Het disputensysteem op de sociëteit was opgebouwd naar puur burgerlijke maatstaven. dat ze de rest beschaving moest bijbrengen. Voor naar burgerlijke maatstaven opgebouwde disputen behoorden toekomstige academici zich te schamen.
Jan, ja Jan Zwetsloot en ik Pierre Coehorst waren aan dat alles medeplichtig. Anders werd je nihilist of nog erger knar.

Wie was Els Lap Coehorst ?

Een vaak binnen ons dispuut gestelde vraag ! Zij was erelid van het dispuut de Toorts sinds 1953. Zj was de oudste zus, de eerste zus van 12 kinderen van dispuutslid sinds 1949 van Pierre Coehorst. Els Lap-Coehorst is een aantal jaren geleden overleden.
Hoe kwam zij aan dat erelidmaatschap ? Gedurende de oorlog zat mijn zus in het verzet. Meteen na de bevrijding solliciteerde zij bij een organisatie van de VN, IRO geheten ( International Refugee Organisation ). Zij werd aangenomen en kreeg al standplaats Duesseldorf in Duitsland aangewezen. Daar leerde zij haar man kennen ,die eveneens bij de IRO gedetacheerd was. Mijn zus en haar man bewoonden in Dusseldorf een fraai door de geallieerden gevorderd appartement in de fraaiste laan van Dusseldorf, de Cecilienallee.

Het echtpaar Lap-Coehorst
Het echtpaar Lap-Coehorst

Mijn zus en ik hadden een goed contact, zij heeft met haar riante slaris een deel van mijn studie betaald. En nu komt het! Ik vroeg haar eens of we met ons dispuut niet eens een feest konden vieren in Dusseldorf. You are welcome ! En zo togen wij in een volle bus naar het zwaar beschadigde Duesseldorf en hebben daar in hun riante appartement een grandioos feest gevierd. Mijn zus en haar man stonden achter de tap en klutsten de ene na de andere cocktail klaar. Pas in de late morgen togen wijn met de bus weer de grens over.
En toen vond het dispuut de Toorts dat Mevr Lap-Coehorst de Toorts maar tot erelid moest worden benoemd. en zo geschiedde !

Op 26 november 2015 voerde Coen Beeker in Lent een  lang gesprek met Jan Schillings en Pierre Coehorst. Een deel daarvan, voor over Esperanto, is via deze link naar YouTube te bekijken en te beluisteren.